Pomoc

Status usług, Komunikaty techniczne, Poradniki, Aktualności

Pomoc

Dodatkowe informacje

Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji na temat oferowanych usług:

telefon: (52) 522 23 52
email: kontakt@statnet.pl

Opinie

dotpay

VPS: monitorowanie zasobów - munin (debian/ubuntu)


Munin jest napisanym w perlu programem służącym do monitorowania systemu unix/linux. Wynikiem działania są wykresy przedstawiające aktualny i historyczny stan systemu. Na podstawie wykresów możemy określić czy system pracuje stabilnie, możemy również obserwować jak wprowadzane zmiany wpływają na stan systemu.

Instalacja Munin

Najprostszym sposobem na instalacje munin jest użycie gotowych pakietów. Z poziomu użytkownika root należy wykonać polecenia:

Debian

apt-get install munin

Konfiguracja Munin

Opcjonalnie zmieniamy nazwę hosta, która będzie widoczna na raportach.

vim /etc/munin/munin.conf
...
# a simple host tree
[localhost.localdomain]
  address 127.0.0.1
  use_node_name yes
...

na

...
# a simple host tree
[host.domena.pl]
  address 127.0.0.1
  use_node_name yes
...

Zmieniamy interfejs na którym uruchomiony jest munin z domyślnego ustawionego na wszystkie interfejsy sieciowe na lokalny interfejs.

vim /etc/munin/munin-node.conf
...
# Which address to bind to;
host *
# host 127.0.0.1
...

na

...
# Which address to bind to;
#host *
host 127.0.0.1
...

Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji restartujemy proces munin-node:

/etc/init.d/munin-node restart

Konfiguracja wtyczek

Sprawdzamy aktywne wtyczki:

munin-node-configure

W wyniku powyższego polecenia otrzymujemy listę zainstalowanych wtyczek wraz z informacją czy wtyczka jest aktywna.

Plugin           | Used | Extra information
------           | ---- | -----------------
...
apache_volume       | no  |
cps_            | no  |
cpu            | yes |
...

Aby sprawdzić jakie są wymagania dla nieaktywnych wtyczek wykonujemy polecenie:

munin-node-configure --suggest

Wynikiem jest informacja jakie zmiany są wymagane w konfiguracji serwera aby wtyczka zaczęła działać.

Plugin           | Used | Suggestions
------           | ---- | -----------
...
apache_processes      | no  | [no apache server-status on ports 80]
courier_mta_mailqueue   | no  | [spooldir not found]
...

Po wprowadzeniu sugerowanych zmian w konfiguracji generujemy polecenia, które włączą dodatkowe wtyczki:

munin-node-configure --shell

W wyniku otrzymujemy polecenia, których wykonanie włączy nowe wtyczki:

ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_accesses /etc/munin/plugins/apache_accesses
ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_processes /etc/munin/plugins/apache_processes
ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_volume /etc/munin/plugins/apache_volume

Szybszym sposobem na włączenie nowych wtyczek jest wykonanie polecenia:

munin-node-configure --shell | sh

Przeglądanie statystyk

Statystyki generowane przez munin domyślnie tworzone są w katalogu /var/www/munin. Aby uzyskać dostęp do statystyk przez przeglądarkę, należy zainstalować serwer www (może być to apache, nginx, lighttpd). Po instalacji statystyki dostępne są pod adresem http://adres.serwera/munin

Przykładowe wykresy

munin-trafficmunin-trafficmunin-cpumunin-cpu6 odpowiedzi

Anonim wrote 11 lat 23 tygodnie ago

Wyłączanie wtyczek

A jakim poleceniem w muninie można wyłączać działanie wtyczek?

Anonim wrote 12 lat 4 tygodnie ago

Czy ten program generuje

Czy ten program generuje statystyki z podziałem na serwisy działające na koncie czy tylko ogólnie dla maszyny?

statnet wrote 12 lat 4 tygodnie ago

Generuje wykresy dla całej

Generuje wykresy dla całej maszyny. Dostępne wykresy to np: Apache, Disk, Mysql, Network, Postfix, Processes, System

Anonim wrote 12 lat 13 tygodni ago

A co w przypadku gdy

A co w przypadku gdy zainstalowałem, prawa do /var/www/munin są poprawne, daemon munin-node działa, a statystyk nie generuje?

Anonim wrote 12 lat 12 tygodni ago

Możliwe, że nie masz

Możliwe, że nie masz odpowiednich bibliotek php.
Do generowania wykresów jest potrzebna "gd"
Jeżeli jest zainstalowany ten pakiet pokaż więcej informacji np : logi z tego deamona.

Pozdro!

Anonim wrote 11 lat 4 tygodnie ago

Moze

Nie wiem czy ten problem jest jeszcze aktualny ale sprawdz sobie definicje pliku /etc/munin/apache.conf

Zmien na ta ktora dales dla 'htmldir' w munin.conf i powinno zadzialac po 5 - 15 min.