Pomoc

Status usług, Komunikaty techniczne, Poradniki, Aktualności

Pomoc

Dodatkowe informacje

Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji na temat oferowanych usług:

telefon: (52) 522 23 52
email: kontakt@statnet.pl

Opinie

dotpay

VPS OpenVZ - Rozwiązywanie problemów


W przypadku problemów z VPS OpenVZ proponujemy wykonanie poniższych czynności aby zdiagnozować przyczynę wystąpienia problemu.

Monitoring parametrów serwera

Aby sprawdzić parametry serwera oraz limity nałożone na zasoby, po zalogowaniu się na VPS przez ssh wykonujemy polecenie:

cat /proc/user_beancounters

Wynikiem polecenia jest lista parametrów serwera oraz ilość przekroczeń (failcnt)

[root@host-04 /]# cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
    uid resource           held       maxheld       barrier        limit       failcnt
  73251: kmemsize         4851683       13896340       27860008       30646008          0
      lockedpages           0          12         256         256          0
      privvmpages         54981        88273        98304        98304          0
      shmpages           132         1140        21504        21504          0
      dummy              0          0          0          0          0
      numproc            52         187         200         220          0
      physpages          24238        47937          0      2147483647          0
      vmguarpages           0          0        32768      2147483647          0
      oomguarpages        31990        47938        32768      2147483647          0
      numtcpsock           18         156         360         360          0
      numflock            6          14         188         206          0
      numpty             1          2          16          16          0
      numsiginfo           0          21         256         256          0
      tcpsndbuf         315072       1754776       12619896       21033164          0
      tcprcvbuf         294912       1693968       12619896       21033164          0
      othersockbuf        96192        829704       1126080       2097152          0
      dgramrcvbuf           0        111288        262144        262144          0
      numothersock          48         360         360         360         1026
      dcachesize           0          0       3409920       3624960          0
      numfile           1430         4354         9312         9312          0
      dummy              0          0          0          0          0
      dummy              0          0          0          0          0
      dummy              0          0          0          0          0
      numiptent           10          10         128         128          0

Jeżeli ilość przekroczeń limitu (failcnt) jest duża wskazuje to na konieczność zwiększenia parametrów serwera lub optymalizację uruchomionych na serwerze usług.

Więcej informacji na temat parametrów serwera znajduje się pod adresem:

http://wiki.openvz.org/Proc/user_beancounters
http://wiki.openvz.org/UBC_primary_parameters
http://wiki.openvz.org/UBC_secondary_parameters

Monitoring limitów serwera (skrypt userbeans.sh)

Na każdym serwerze VPS znajduje się skrypt /userbeans.sh, który pomaga diagnozować problemy z działaniem VPS-a. Przykładowe wywołania skryptu:

Sprawdzenie ilości przekroczenia limitów

[root@host-04 /]# bash /userbeans.sh +f

Wynikiem wykonania polecenia jest ilość przekroczenia limitów na serwerze:

Fail Count conditions: 1
numothersock 48 360 360 360 1026

Sprawdzenie parametrów pamięci serwera

[root@host-04 /]# bash /userbeans.sh +m

Wynikiem wykonania polecenia są statystyki zużycia pamięci na serwerze:

[root@host-04 /]# bash /userbeans.sh +m
 384 MB Allocation Limit [privvmpages limit]
 384 MB Allocation Barrier [privvmpages barrier]
 128 MB Allocation Guarantee [vmguarpages barrier]
 128 MB Memory Guarantee [oomguarpages barrier]
 215 MB ( 344 MB Max) page memory allocated [privvmpages held]
 125 MB ( 187 MB Max) memory + swap used [oomguarpages held]
 95 MB ( 187 MB Max) page memory used [physpages held]

Restart serwera

Aby zatrzymać serwer wykonujemy akcje w panelu klienta: Stop VPS, a następnie po odczekaniu 2-3 minut Start VPS. Jeżeli powyższa procedura nie przyniesie oczekiwanego rezultatu prosimy o kontakt.

Monitoring wydajności serwera

Ważnym elementem diagnozowania problemu jest monitorowanie zasobów. Dzięki temu mamy dostęp do historii zużycia krytycznych zasobów np: pamięci RAM. Przeglądając historię zużycia zasobów możemy sprawdzić jakie było obciążenie serwera bezpośrednio przed wystąpieniem problemu.

Szczegóły konfiguracji przykładowego oprogramowania do monitoringu zasobów znajdują się pod adresem:

http://cms.statnet.pl/poradniki/vps-wydajnosc/monitorowanie-zasobow-muni...