Pomoc

Status usług, Komunikaty techniczne, Poradniki, Aktualności

Pomoc

Dodatkowe informacje

Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji na temat oferowanych usług:

telefon: (52) 522 23 52
email: kontakt@statnet.pl

Opinie

dotpay

VPS OpenVZ Debian: Procedura upgrade Debian Lenny -> Squeeze


Przed rozpoczęciem wykonywania aktualizacji zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa najważniejszych plików.

Procedura aktualizacji

1) Aktualizujemy pakiety systemu Debian Lenny:

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

2) Sprawdzamy czy żadne pakiety nie są wstrzymane lub nieprawidłowo zainstalowane:

Przed wykonaniem aktualizacji należy naprawić wszystkie problemy.

dpkg --audit 
dpkg --get-selections | grep hold 

Sprawdzamy stan pakietów programem aptitude.

aptitude

Naciskamy g i sprawdzamy listę pakietów wymagających uwagi. Naprawiamy potencjalne problemy, dopóki nie wyświetli się komunikat:

No packages are scheduled to be installed, removed or upgraded

3) Aktualizujemy plik /etc/apt/sources.list dla wersji squeeze:

sed -i s/lenny/squeeze/g /etc/apt/sources.list

Plik powinien wyglądać podobnie do poniższego:


#
# /etc/apt/sources.list
#
#
# squeeze
#
deb   http://ftp.pl.debian.org/debian/   squeeze main contrib non-free
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/   squeeze main contrib non-free

#
# Security updates
#
deb   http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

4) Aktualizujemy system

W przypadku pytań zatwierdzamy domyślne wartości.

apt-get update
apt-get upgrade 
apt-get dist-upgrade

6) Restartujemy system

reboot

7) Po ponownym uruchomieniu sprawdzamy wersję

upgrade:~# cat /etc/debian_version
6.0.3